Български Руский язык English

Диагностика и ремонт при счупени панти на лаптоп

Наред с безбройните счупвания и възможни проблеми при лаптопите често се налага да се прави ремонт на счупени пантички на лаптоп.

Случаите на счупени пантички на лаптоп може да са различни. Дизайна и устройството на пантичките на всеки лаптоп е различно. Независимо от това проблемите са сходни. Обикновено пантичките на лаптопите поддават на местата за свързване към пластмасовия корпус, но случая може и да е друг. Може примерно метални участъци да се счупят. Често това става в близост до самите пантички където напрежението е най-голямо при отваряне и затваряне на капака на лаптопа.

Счупени държачи на местата за свързване с пластмасовия корпус.

Тези случаи са по-чести. Винтовете, придържащи пантичките към корпуса са свързани посредством метални гайки влизащи в нещо като „пънчета“ на долната част на корпуса. Те може да поддадат и тогава винта няма на какво да се затегне. Тогава се търси начин за прикрепянето им чрез залепяне, запояване или посредством допълнителни винтове.

Когато едно от пънчетата се счупи обикновено другите около него поддават бързо. Така в даден момент ще се окаже, че и двете пантички не се придържат към корпуса и се чупят. Те може от своя страна да повдигнат горната част на корпуса на лаптопа и да го зачупят по краищата. Това не бива да се допуска.

В случай, че усетите че има проблем с панта или и двете панти е важно бързо да вземете мерки, докато всичко не се е потрошило напълно.

Как да избегнем счупване на панти и капака на лаптоп?

Много важно е да внимавате при отваряне и затваряне на капака на лаптопа. Хващайте капака винаги горе в средата. Не го хващайте в ъгъла или от едната страна само, защото се получава усукване на матрицата. Не отваряйте и не затваряйте рязко и с блъскане, а се опитвайте това да става плавно и дори нежно. Не забравяйте, че боравите със сложна и крехка електроника.

Възможно е също счупване на метални участъци в близост до самата пантичка. При счупване на метални части е по-добре да се закупят нови пантички и да се сменят. Възможно е също така да се спои с течен метал. Може да се потърсят и други технически решения на проблема. Това става след внимателен оглед на мястото на счупването и взимане на най-добро възможно решение за ремонт.

Ремонт на счупени панти на лаптоп.

Ремонта включва преди всичко цялостно разглабяне на лаптопа. В случай че има изпускане от долния корпус може да се пробва с лепене с двукомпонентно лепило на пластмасовите и метални части на пантите. Важно е да не се прибързва и залепянето да стане максимално надеждно и същевременно без излишно напластяване на лепило. Възможно е да се наложи използване на допълнителни винтове за прихващане. Също ако е необходимо се сменят пантичките с нови. Във всички случаи разглобяването на лаптопа е наложително.

В заключение при проблем с пантички.

Пазете лаптопите си. Те са крехки и не са направени да издържат грубо отношение. Пазете от падане и удар, от спъване в захранващия кабел на зарядното, когато е включено към лаптопа. Не отваряйте и не затваряйте капака на лаптопа си рязко, като го хващате от страни или в горния ъгъл. Напрежението при пантите винаги е много по-голямо от това, което усещаме, поради елементарно лостово напрежение там.

Ако все пак забележите, че нещо с пантичките не е наред потърсете професионална помощ по ремонт на лаптопи. Не бива да се наблюдава хлопане или повдигане на горната част на корпуса на лаптопа при отваряне и затваряне на дисплея. В случай на подобни проблеми побързайте да вземете мерки. Прочетете повече за ремонт на лаптопи.